ViA van den Booren | Vitaal in Arbeid
‘Dé specialist bij re-integratie’

Re-integratie 1e & 2e spoor
Bedrijfscounseling
Casemanagement

Contact opnemen
Werkzaam voor:

Trajecten

Bedrijfscounseling
Begeleiding 1e spoor
Begeleiding 2e spoor
Casemanagement

Bedrijfscounseling begeleiding 1e spoor

Als bedrijfscounselor ben ik snel inzetbaar. Binnen 1 week is er contact met de werknemer. Counseling is een laagdrempelige vorm van psychosociale hulpverlening die haar oorsprong vindt in de humanistische psychologische stroming. Grondlegger is psycholoog en 
therapeut Carl Rogers, die uitging van de autonomie van de cliënt (cliëntgerichte benadering) en zich vooral richtte op de persoon en niet het probleem.
Counseling heeft veel raakvlakken met psychotherapie. Zo worden verschillende inzichten, theorieën en methoden uit de psychotherapie toegepast.
Counseling richt zich primair op het 'hier-en-nu' en houdt zich niet bezig met psychiatrische ziektebeelden of zware psychosociale problematiek, maar met problemen met een (lichte) psychosociale achtergrond; zoals aanhoudende stress, een gevoel van overbelasting, een gevoel van niet gelukkig zijn of niet optimaal kunnen functioneren.

In vergelijking met coaching, dat meer actie-, doel- en toekomstgericht is, focust counseling zich op het heden en is deze vorm van begeleiding meer therapeutisch van aard. Zo wordt de nadruk gelegd op de emotionele aspecten van problemen en vragen.

​Een counselingstraject is in vergelijking met psychotherapie relatief kortdurend.
Bedrijfscounseling kan ziekteverzuim voorkomen dan wel de duur van het verzuim verkorten.

Begeleiding 2e spoor

Wanneer medewerkers geen zicht (meer) hebben op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie moet er een adequaat tweede spoor traject worden gestart om de hervattingskansen van de arbeidsongeschikte werknemer zo veel mogelijk te vergroten. Bij een 2e spoor-traject wordt de arbeidsongeschikte werknemer actief begeleid bij het vinden, verkrijgen en behouden van een voor hem geschikte functie in een andere organisatie dan in die van de werkgever. Dit gebeurt op basis van een van tevoren opgesteld en schriftelijk vastgelegd re-integratieplan.

Een adequaat 2e spoor traject voldoet aan alle eisen volgens de Wet verbetering Poortwachter. Het dossier is na afloop ‘UWV-proof’. In het 2e spoor is begeleiding van de werknemer net zo belangrijk als de begeleiding van de werkgever. Voor beide is aandacht.

In een 2e spoor traject komen mijn vaardigheden als bedrijfscounselor en mijn kennis als casemanager bij elkaar.

Casemanagement

Als casemanager begeleid ik werkgever en werknemer in arbeidsongeschikheidstrajecten. Het doel is om de zieke werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Samen met alle betrokkenen (werknemer, werkgever, bedrijfsarts en andere professionals) werk ik aan een passende oplossing. Hierbij wordt rekening gehouden met ieders belangen en wordt binnen de wettelijke kaders gewerkt. 
Het vak van casemanager vraagt veel kennis van sociale zekerheid en inzicht in de financiële belangen voor zowel werkgever als werknemer. Welke gevolgen hebben verzuim en arbeidsongeschiktheid voor werkgever en werknemer? En hoe kunnen deze gevolgen zo beperkt mogelijk gehouden worden? Daarnaast beschikt een casemanager over de juiste vaardigheden om op een effectieve manier met verschillende betrokkenen in gesprek te gaan. 
Als casemanager ben ik ook inzetbaar in taakdelegatie.

Trajecten

Bedrijfscounseling begeleiding 1e spoor

Als bedrijfscounselor ben ik snel inzetbaar. Binnen 1 week is er contact met de werknemer. Counseling is een laagdrempelige vorm van psychosociale hulpverlening die haar oorsprong vindt in de humanistische psychologische stroming. Grondlegger is psycholoog en 
therapeut Carl Rogers, die uitging van de autonomie van de cliënt (cliëntgerichte benadering) en zich vooral richtte op de persoon en niet het probleem.
Counseling heeft veel raakvlakken met psychotherapie. Zo worden verschillende inzichten, theorieën en methoden uit de psychotherapie toegepast.
Counseling richt zich primair op het 'hier-en-nu' en houdt zich niet bezig met psychiatrische ziektebeelden of zware psychosociale problematiek, maar met problemen met een (lichte) psychosociale achtergrond; zoals aanhoudende stress, een gevoel van overbelasting, een gevoel van niet gelukkig zijn of niet optimaal kunnen functioneren.

In vergelijking met coaching, dat meer actie-, doel- en toekomstgericht is, focust counseling zich op het heden en is deze vorm van begeleiding meer therapeutisch van aard. Zo wordt de nadruk gelegd op de emotionele aspecten van problemen en vragen.

​Een counselingstraject is in vergelijking met psychotherapie relatief kortdurend.
Bedrijfscounseling kan ziekteverzuim voorkomen dan wel de duur van het verzuim verkorten.

Begeleiding 2e spoor

Wanneer medewerkers geen zicht (meer) hebben op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie moet er een adequaat tweede spoor traject worden gestart om de hervattingskansen van de arbeidsongeschikte werknemer zo veel mogelijk te vergroten. Bij een 2e spoor-traject wordt de arbeidsongeschikte werknemer actief begeleid bij het vinden, verkrijgen en behouden van een voor hem geschikte functie in een andere organisatie dan in die van de werkgever. Dit gebeurt op basis van een van tevoren opgesteld en schriftelijk vastgelegd re-integratieplan.

Een adequaat 2e spoor traject voldoet aan alle eisen volgens de Wet verbetering Poortwachter. Het dossier is na afloop ‘UWV-proof’. In het 2e spoor is begeleiding van de werknemer net zo belangrijk als de begeleiding van de werkgever. Voor beide is aandacht.

In een 2e spoor traject komen mijn vaardigheden als bedrijfscounselor en mijn kennis als casemanager bij elkaar.

Casemanagement

Als casemanager begeleid ik werkgever en werknemer in arbeidsongeschikheidstrajecten. Het doel is om de zieke werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Samen met alle betrokkenen (werknemer, werkgever, bedrijfsarts en andere professionals) werk ik aan een passende oplossing. Hierbij wordt rekening gehouden met ieders belangen en wordt binnen de wettelijke kaders gewerkt. 
Het vak van casemanager vraagt veel kennis van sociale zekerheid en inzicht in de financiële belangen voor zowel werkgever als werknemer. Welke gevolgen hebben verzuim en arbeidsongeschiktheid voor werkgever en werknemer? En hoe kunnen deze gevolgen zo beperkt mogelijk gehouden worden? Daarnaast beschikt een casemanager over de juiste vaardigheden om op een effectieve manier met verschillende betrokkenen in gesprek te gaan. 
Als casemanager ben ik ook inzetbaar in taakdelegatie.

Over mij

A picture of Birgit van den Booren, Owner of ViA.

Mijn naam is Birgit van den Booren, ik ben getrouwd en heb 3 kinderen. Na mijn studie gezins- en relatietherapie in Amsterdam heb ik op veel plaatsen gewerkt. Ik heb ervaring opgedaan in een TBS-instelling en in de psychiatrie. Ik heb gewerkt in de kinderbescherming en jeugdhulpverlening. Vanaf het moment dat ik moeder werd heb ik gekozen voor arbeidsgerelateerde problematiek. Ik heb ervaring opgedaan bij diverse arbodiensten, en samen gewerkt met verschillende disciplines binnen de arbo-wereld.Ook ben ik voor diverse bedrijven vertrouwenspersoon geweest. Door middel van vervolgstudies en cursussen zorg ik ervoor dat mijn kennis up-to-date blijft. Daarnaast maak ik deel uit van verschillende intervisiegroepen en ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging.
Mijn achtergrond, opleiding en lange ervaring in het werken met mensen, maar meer nog mijn levenservaring, persoonlijke ontwikkeling op analytisch, sociaal, en emotioneel gebied, stellen mij in staat mensen deskundig te begeleiden. Mijn professionaliteit en betrokkenheid zet ik in om werkgever en werknemer te begeleiden in het verzuimproces. In het 1e spoor in mijn rol als bedrijfscounselor, in het tweede spoor in mijn rol als trajectbeheerder of coach. Als casemanager bewaak ik het gehele proces. Door mijn positieve, onderzoekende, en motiverende stijl weet ik mensen in beweging te krijgen. Mijn observaties zijn helder, zonder te veroordelen. Ik vind niets gek. Aandacht, respect, veiligheid en vertrouwen staan centraal.

Contact

Neem hier contact op.

E-mail
06 23 18 29 94
Via.birgit@gmail.com